Steunkousen retour sturen

Na ontvangst van uw bestelling heeft u 14 dagen bedenktijd om het product te behouden (zichttermijn) en na het moment van herroeping, heeft u nog eens 14 dagen de tijd heeft om de producten terug te sturen.

Hierbij geven wij aan dat op al onze producten de wettelijke garantie van toepassing is.

Gepaste kousen en de Doff n Donner worden om hygiënische redenen niet retour genomen omdat deze onverkoopbaar zijn. U zou ten slotte zelf ook geen kousen willen dragen die al door een ander gepast zijn. Het product ruilen? Het is uiteraard ook mogelijk om het product te ruilen. Neem dan even contact met ons op via het contactformulier zodat we een en ander verder met u kunnen afstemmen.

Belangrijk is dat u bij retour sturen het order nummer vermeld en tevens dat u het verzendbewijs goed bewaard omdat u verantwoordelijk bent tot ze geleverd zijn.

Het is Steunkousen.nl er alles aan gelegen om uw tevredenheid op het hoogste peil te houden. Is het product niet wat u verwachtte dan kunt u het retourneren. U als consument kan niet verplicht worden de retour vooraf aan te melden. U moet er ook voor kunnen kiezen om de producten te retourneren binnen de bedenktermijn en in het retourpakket een mededeling te voegen waaruit de wens tot herroeping blijkt. In dit geval dient u dus de producten te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Het is dus niet verplicht maar wel prettig als u het aan ons doorgeeft per email of via het contactformulier dat uw aankoop retour komt. Wij betalen uw aankoop zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen wordt terug. Let er op dat gedragen en gepaste steunkousen om hygiënische redenen in de regel niet retour genomen worden. De verzegeling dient ongebroken te zijn. Bij vragen hierover kunt u contact met ons opnemen.

U kunt gebruik maken van het formulier dat bij de algemene voorwaarden staat.

Wel verwachten wij, dat u tijdens voornoemde bedenktijd van 14 dagen zorgvuldig zult omgaan met het product en de verpakking. Daar bedoelen we mee, dat u het product slechts in die mate zult uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om een goede beoordeling te kunnen maken of u het product wenst te houden.

Indien u besluit om van het herroepingsrecht gebruik te maken verzoeken wij u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Steunkousen.nl te retourneren, conform de door Steunkousen.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Hoe meld u een retour aan?

U kunt gebruik maken van het formulier klik hier Herroepingsformulier

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kunt u ons van tevoren in kennis stellen van uw retourzending, maar u bent hiertoe niet verplicht. Stuur hiervoor een mail aan bestellingen@Steunkousen.nl en geef in de mail aan welk product u retour wenst te sturen. Geef hierbij tevens het artikelnummer en uw bestelnummer aan.

Retouradres:

Steunkousen.nl 
Seizoensweg 66 
7532 SL Enschede

Na ontvangst van uw retourmelding sturen wij u een bevestiging met instructies voor het terugzenden aan Steunkousen.nl.

Kosten in geval van herroeping

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening. Bewaart u svp de bon van de retourzending van de post goed zodat we het pakket kunnen achtrehalen mocht dit nodig zijn.

Gepaste kousen om hygiënische redenen niet retour gestuurd worden. Kosten voor het terug te sturen product zijn voor rekening van de klant.
 

Uitsluiting herroepingsrecht

Steunkousen waarvan de verzegeling is verbroken kunnen wij om hygiëne redenen niet retour nemen. Let er op dat de etiketten op de kousen en verpakking niet verwijderd worden en dat het product niet vies wordt of beschadigd raakt. Bij producten waaraan te zien is dat ze gedragen of gebruikt zijn kunnen wij de schade die ontstaan is doordat u verder bent gegaan dan nodig is om te beoordelen of het product wilt behouden, aan u doorberekenen.

Steunkousen.nl kan het herroepingsrecht voor u uitsluiten voor zover voorzien in artikel 6 lid 2 en 3 van onze algemene voorwaarden. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Steunkousen.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Voor meer informatie kunt u kijken bij onze algemene voorwaarden.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen."

Garantie

Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Vragen? Start chat

8023