Over steunkousen.nl

Steunkousen.nl is de webwinkel van Sträter Steunkousen, gevestigd aan de Van Lijndenlaan 15 1412EJ Naarden (uitsluitend kantoor). Al vele jaren staat de naam Sträter in de modewereld borg voor zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en correcte service. Ook voor wat betreft deze webwinkel steunkousen.nl kunt u er van op aan, dat wij er alles aan zullen doen om u tevreden te stellen; dat achten wij aan onze naam verplicht.

Steunkousen.nl opereert uitsluitend als servicegerichte webwinkel en is intermediair voor de betere merken steunkousen en aanverwante artikelen. Dat betekent dat aankopen uitsluitend middels de webwinkel kunnen plaatsvinden. Wij zorgen er vervolgens voor, dat uw aankoop op snelle en correcte wijze bij u thuis wordt afgeleverd.

Als u in het weekend koopt wordt op maandag de bestelling verwerkt.

thuiswinkel-waarborgSteunkousen.nl is aangesloten de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Dit betekent dat Steunkousen.nl is gecertificeerd door de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg. De bij de certificering geconstateerde werkwijze en gehanteerde voorwaarden zijn in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving en de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg van Thuiswinkel.org. De (her)certificering vindt jaarlijks plaats.

Thuiswinkel.org/leden/steunkousen.nl/certificaat

Steunkousen.nl

maakt gebruik van de nieuwste en veiligste technieken waar het gaat om u op een verantwoorde en veilige manier te laten winkelen. Daarmee is gezegd, dat alle informatie die u aan ons verstrekt op een veilige wijze wordt verzonden. Betalingen die u verricht vinden uiterst secure plaats en zijn voor derden absoluut niet te herleiden of toegankelijk te maken. Alle dataverkeer tussen u en ons is beveiligd met een ingenieuze SSL-verbinding die ontoegankelijke is voor kwaadwillenden.

Klik op deze link: steunkousen om naar een selectie van de producten te gaan.

Vragen? Start chat

8023