Formulier voor herroeping


Formulier voor herroeping Steunkousen.nl

(dit formulier invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-       Aan:

Steunkousen.nl
Seizoensweg 66
7532SL Enschede
E-mail: info@steunkousen.nl

 

-        Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroep/herroepen*

 

-        Order nummer .................. besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

-        [Naam consumenten(en)]

 

-        [Adres consument(en)]

 

-        [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen? Start chat

8023